als solist

Willem Mook concerteert op een tiental verschillende luiten en de Spaanse equivalent van de luit, de vihuela de mano. Hij heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd op het gebied van de polyfonie van de Renaissance, waarbij het meerstemmig vocale aspect van de luitmuziek de boventoon voert. Maar ook de muziek van de vroege Barok neemt een belangrijke plaats in in zijn optredens. Zijn repertoire omspant de periode 1450-1650.

als begeleider, basso continuo speler

Begeleiden vanuit de becijferde bas (op arciliuto) is voor Willem Mook een belangrijk onderdeel van zijn uitvoeringspraktijk. Hij is gastbegeleider bij gerenommeerde vocale ensembles als Quink Vocaal Ensemble, Capella Isalanaen het Haarlems Bach Ensemble. In het verleden maakte hij dikwijls deel uit van het barokorkest Florilegium Musicum. Monteverdi’s Maria Vespers en Bach’s Johannes Passion zijn toppers op zijn repertoirelijst.


foto rechts:
overleg tijdens internationale masterclass 17de eeuwse dans met Dorothee Wortelboer, Richelieu (F)


ensemblewerk

met Harry van Berne (tenor)

De samenwerking van Willem Mook met Harry van Berne dateert van 1982. Hun repertoire: Italiaanse frottole en madrigalen, Spaanse villancicos, Engelse lutesongs en Franse airs de cour.
Met Quink Vocaal Ensemble, waarin Harry van Berne een leidende rol heeft, bracht Willem Mook programma’s rond o.a. Juan Vasquez en Claudio Monteverdi. Met Ensemble Resolut concerteerden zij in Duitsland en Zwitserland en in het Netwerk Oude Muziek.

In 2006 registreerde Willem Mook met Harry van Berne en Jasper Schweppe (bariton) en Margo Fontijne (viola da gamba) de CD "Proba me Deus  - muziek van Constantijn Huygens en tijdgenoten" Hun meest recente programma bevat luitliederen van John Dowland en Constantijn Huygens.


poëzie en luitmuziek met Peter Adema

Met Peter Adema, dichter en voordrachtskunstenaar, vormt Willem Mook sinds 2002 een buitengewone combinatie. In zorgvuldig op elkaar afgestemde poëzie en muziek doen zij hun publiek het nieuwe, intense levensgevoel van de Renaissance en vroege Barok herbeleven.
Vier programma’s hebben de dichterlijke liefde als hoofdthema: Siet den dach comt aen met poëzie van Hooft, Bredero en Huygens; Amor met o.a. Dante, Petrarca en Michelangelo; Amour - à la cour et à Lyon met o.a. Marot, Labé en Scève; Lacking my Love met o.a. Spencer, Shakespeare en Donne.

Hun nieuwste programma heeft de titel Met Dante van Hel tot Hemel, en voert het publiek door Dante's Komedie. De poëzie wordt belicht en omgeven door 14de eeuwse muziek op verschillende luiten. Dante's verzen worden in eigen vertaling door Peter Adema uit het hoofd voorgedragen, zodat er direct contact is met de toehoorders. De voorstelling wordt verluchtigd met lichtbeelden (Botticelli e.a.). video clip (ca. 10 min.)
"Met Dante van Hel tot Hemel"- highlights uit de Divina Comedia: passages uit een live optreden, 19 mei 2012, met muziek uit de Faenza Codex c.1400 (Machaut, Senleches, de Molins).

met Quadrivium - ensemble voor laatmiddeleeuwse muziek


Quadrivium legt zich toe op de muziek uit de periode 1350-1550.

Ensembleleden:
Ellen Delahanty, zang; Geert Van Gele, blokfluit & organetto; William Taylor, gotische harp & psalterium; Maaike Boekhout, vedel; Willem Mook, luiten.


Bij het label Kattenberg Recordingsverscheen van Quadrivium de CD La ause est amer (meer informatie ...) met 15de eeuwse Bourgondische hofliederen en composities van JanPieter Biesemans op oude Japanse liefdespoëzie, door hem gecomponeerd voor Quadrivium.

Quadrivium's nieuwste programma's:
Vlamingen in Spanje met muziek van o.a. Ockeghem, Cornago, Anchieta en Agricola. Aan dit programma werkt ook Jan Van Elsacker (tenor) mee.
Landini, Ciconia en Biesemans, een programma met muziek rond 1400 rond de dichter Francesco Petrarca.
Der Teufel hat das Spiel erdacht, met muziek op Duitse speelkaarten rond 1545 en het Glogauer Liederbuch.
Lees meer op de website van Quadrivium.


met ensemble Voix & Cordes

Dit Duits-Nederlands ensemble met Annegret Schönbeck (zang), Susanne Seitz (viola da gamba ) en Willem Mook (luit) oogstte veel succes met het programma Time stands still met de vergankelijkheid als thema.
Uitgebreid met Theresia Berlinger (zang) en Margo Fontijne, Claas Harders en Heike Hümmer (viola da gamba) brachten zij het programma The noble famous queen (Elizabethaanse consort muziek en lutesongs).

Het meest recente programma van Voix & Cordes Canticum canticorum is gewijd aan het Hooglied in de periode 1400-1620, met werken van o.a. Dunstable, Isaac, Franck, Monteverdi en Grandi.


individuele luitlessen


Willem Mook is sinds 1980 actief als luitdocent in Haarlem en Deventer. Hij staat bekend als een vakkundig en toegewijd leraar met een omvangrijke lespraktijk. Het niveau varieert van beginnend speler tot gediplomeerd uitvoerend musicus.
Veel van zijn leerlingen hebben de weg naar het podium gevonden of zijn anderszins actief in de oude muziek. Voor aankomende leerlingen heeft Willem Mook een aantal huurluiten ter beschikking, zowel voor volwassenen als voor kinderen.
enkele momenten tijdens
de jaarlijkse leerlingen- voorspeelmiddag


artistieke leiding en coaching van oude muziek ensemblesNaast zijn werk als luitist en musicoloog geeft Willem Mook leiding aan enkele enthousiaste amateur-ensembles voor vocale renaissancemuziek in Haarlem.

Het Vokaal Ensemble Arcadelt (foto links) bestaat uit 17 zangers (SATB) en voert in hoofdzaak 16de eeuwse polyfone muziek uit.

In het jubileumjaar 2011 bracht dit ensemble een programma met een selectie van hoogtepunten uit het repertoire van de afgelopen 10 jaar.

Het uit zes solozangers, luit en viola da gamba samengestelde Camusette Consort (foto rechts)
legt zich toe op motetten en chansons van Josquin des Prez en tijdgenoten.
Ook dit ensemble vierde in 2011 haar 10-jarig bestaan.Buiten Haarlem begeleidt Willem Mook enkele oude muziek ensembles, waaronder de ensembles
Con piacere
, Kolibrie en Florans.

presentaties, lezingen, workshops


 
Willem Mook verzorgt interactieve presentaties op scholen over de luit met (live) luitmuziek - voor klassen van zowel basisscholen als middelbare scholen (in het kader van ckv3).
Op verzoek illustreert hij zijn voordrachten met powerpoint beelden.foto links: workshop in Harare (HIFA 2008)
 
foto rechts: tekening door Lieke (9 jaar)
 


publicaties


  • Proceedings of the International Lute Symposium, Utrecht 1986 (ed. Willem Mook en Louis P. Grijp, StiMu, Nederlandse Luitvereniging, 1987), met als eigen bijdrage Lute Tuition: some general Aspects.
  • De bewerkingen voor luit en vihuela de mano van het motet Benedicta es Caelorum Regina van Josquin des Prez (2 vols.): afstudeerscriptie muziekwetenschap, Rijksuniversiteit Utrecht 1993.
  • Tabula Rasa, vaste rubriek over speeltechniek voor de renaissanceluit, in De Tabulatuur – tijdschrift van de Nederlandse Luitvereniging (1999-heden).
  • “Letter- en grepenschrift – tabulatuurnotatie voor luit”, bijdrage aan Muziek Op Schrift – de wereld van de muzieknotatie (Scryption, 2005);
  • “Constantijn Huygens – een bewogen leven in muziek”, tekstboekje bij de cd Proba me Deus – muziek van Constantijn Huygens en tijdgenoten (SP 0601, Stichting Spaarne Muziek, 2006).
  • Vocale reconstructie van het motet Obsecro te domina (à 5) van Josquin des Prez, in: New Josquin Edition vol. 24, Motets on Non-Biblical Texts, Vol.4: De beata Maria virgine 2, KVNM januari 2008.


In september 2013 verschenen:
"Resveillez vous – Nicolaes Vallet - psalmen en luitmuziek”, met:

Tineke Roseboom (sopraan),
Kaspar Kröner (alt),
Harry van Berne (tenor)
Jasper Schweppe (bariton)
Jelle Draijer (bas)
begeleid door Willem Mook (luit en basluit)

en het Nicolaes Vallet Luitkwartet:
Israel Golani (diskantluit)
Rene Génis (altluit)
Arjen Verhage (tenorluit)
Willem Mook (basluit)

CD 1 omvat alle werken uit Vallet´s Een en twintich Psalmen Davids (Amsterdam 1615) aangevuld met acht preludes uit Regia pietas (1620)

CD 2 bevat een uitgebreide selectie van werken voor luit solo (door Willem Mook) en voor luitkwartet uit Secretum musarum (1615-1616).

Bestel hier per e-mail
Kosten: €22,00 inclusief verzending (buitenland €4,00 extra).

Luister naar 9 fragmenten uit dit album


Quadrivium CD "La cause est amer "

In maart 2009 verscheen van ensemble Quadrivium de CD
"La Cause est Amer – Middeleeuwse liefdesgedichten uit Japan en de Lage Landen”, met:

Ellen Delahanty (sopraan),
Geert van Gele (blokfluit, organetto),
Bill Taylor (gotische harp, psalterium)
en Willem Mook (diverse luiten).Zowel de harp als de luiten zijn in darm besnaard.

Het geïllustreerde tekstboekje (16 p.) is in het Engels gesteld en bevat vertalingen van de liedteksten en toelichting bij het repertoire.

Bestel hier per e-mail
Kosten: €12,50 inclusief verzending (buitenland €2,50 extra).

Luister naar fragmenten uit dit albumHuygens CD "Proba me Deus"

In 2006 verscheen de CD “Proba me Deus – muziek van Constantijn Huygens en tijdgenoten”, met:

Harry van Berne (tenor) en Jasper Schweppe (bariton),


Willem Mook (luit), m.m.v. Margo Fontijne (viola da gamba).In het rijk geïllustreerde tekstboekje (68 p., in Nederlands en Engels) gaat Willem Mook uitgebreid in op de plaats van muziek en de luit in het bijzonder in Huygens’ veelbewogen leven.
De CD werd uitgebracht door de Stichting Spaarne Muziek en is in binnen- en buitenland met veel lof ontvangen – zie recensies


Bestel hier per e-mail
Kosten: €15,00 inclusief verzending (buitenland €3,00 extra).

Luister naar 4 fragmenten uit dit album.

musicologische adviezen


een blik in het Thysius Luitboek (c.1600)

Willem Mook adviseert, als freelance musicoloog, ensembles bij de keuze van repertoire en het samenstellen van concertprogramma’s. Ook schrijft hij af en toe begeleidende teksten voor CD-albums.

Als specialist op het gebied van luitintavolaties van vocale Renaissance composities is hij als adviseur betrokken bij de Nieuwe Josquin Editie. Onlangs reconstrueerde hij voor de NJE het vijfstemmig motet “Obsecro te, domina” van Josquin des Prez uit een bewerking voor twee vihuelas de mano.

 


Op deze pagina:

ensemblewerk
luitlessen
ensemble coaching
presentaties, workshops
publicaties
□ Quadrivium cd
□ Huygens cd
musicologische adviezen

meer informatie op menu CDs

CD "La Cause est Amer"
- Middeleeuwse liefdesgedichten
uit Japan en de Lage Landen

Quadrivium:
Ellen Delahanty (sopraan)
Geert van Gele (blokfluit, organetto)
Maaike Boekhout (vedel, gamba)
Bill Taylor (harp, psalterium)
Willem Mook (luiten)

meer informatie ...

 
Alle rechten voorbehouden Willem Mook 2000-2012 - All rights reserved Willem Mook 2000-2012